Οικουμενικόν Πατριαρχείον και Αυτοκέφαλος (Dataset)

Ευλόγιος, Κουρίλας


Alternative title / Subtitle: 1. Εθνοσυνέλευσις 1863, συζήτησις περί αυτοκέφάλου
2. Εθνοσυνέλευσις Γ' 1920
3. Εκκλησία και Πολιτεία εν Βυζαντίω
4. Καταστατικός χάρτης της εκκλησίας της Ελλάδος 1940
5. Κρίσεις δια τον Α' τόμον της Παρ. Ιστορίας
6. Νομοθεσία αυτοκεφάλου
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Οικουμενικό Πατριαρχείο
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28827
Link: Φάκελος 76
Appears in Collections:Οικουμενικό Πατριαρχείο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
76. Εργογραφια Οικ. Πατριαρχείου.pdf60.17 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28827
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.