Προς έκδοσιν Epirus Sacra, Παπαβασιλόπουλος, Παρασείδια, Σκήτη, Μαγούλα-Ησυχασταί, Δανιήλ Νεομάρτυς Ηπειρώτης (Dataset)

Ευλόγιος, Κουρίλας

Alternative title / Subtitle: 1. Βίος Δανιήλ νεομάρτυρος Ηπειρώτου
2. Epirus Sacra
3. Παπαβασιλόπουλος (Μπαλάνος)
4. Παραδείσια
5. Η Σκήτη του Μαγουλά και οι Ησυχασταί
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Ήπειρος
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28825
Link: Φάκελος 68
Appears in Collections:Ήπειρος- Β. Ήπειρος Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28825
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.