Απολογία (Book)

Φαρμακίδης, Θ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Θρησκεία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28815
Publisher: Εν Αθήναις : Εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου, 1840
Item type: book
Link: BK.Φ9
Submission Date: 2018-01-09T08:34:35Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Publication date: 1840
Bibliographic citation: -
Publisher: Εν Αθήναις : Εκ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου, 1840
Appears in Collections:Παλαίτυπα Βιβλία

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK.Φ9.pdf13.05 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28815
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.