[Παροιμίαι συλλεγείσαι από διαφόρων βιβλίων υπό παρθενίου ιερομονάχου κατζιούλη του εξ Ιωαννίνων, εις χρήσιν τε και ωφέλειαν των φιλοπόνων σπουδαίων και εν χριστώ ημών αδελφών:[χειρόγραφος κώδικας] (Book)

Παρθένιος, Κατζιούλης, ο Ιερομόναχος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Κώδικας
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28786
Link: ΚΩΔ. ΒΚ29
Publisher: -
Appears in Collections:Κώδικες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΩΔ. ΒΚ29.pdf63.86 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28786
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.