Αγιορείτικος διάκοσμος (Dataset)

Ευλόγιος, Κουρίλας


Alternative title / Subtitle: Λαυριώται λόγιοι, είς εξώκοσμος πολιτισμός λόγιοι Αγιορείται και επίσημοι κτίτορες και ευεργέται μονών
Λόγιοι Αγιορείται συμπληρώματα ευρετήριον
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Άγιον Όρος
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28748
Link: Φάκελος 39
Appears in Collections:Αγιορείτικα
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28748
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.