Λαυριώτικα (Dataset)

Ευλόγιος, Κουρίλας


Alternative title / Subtitle: 1.Μετόχια Λαύρας, Κτηματολόγιον
2.Χρυσόβουλλα Μεγίστης Λαύρας
3.Επίσημα Έγγραφα
4.Λαυριώται Λόγιοι, εις εξώκοσμος πολιτισμός
5.Λόγιοι Αγιορείται συμπηρώματα
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Λαυριώτικα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28707
Link: Φάκελος 36-37
Appears in Collections:Λαυριώτικα
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28707
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.