Αλβανική Εκκλησία: Χειρόγραφα- Λαογραφία (Dataset)

Κουρίλας, Ευλόγιος


Alternative title / Subtitle: Μοσχόπολις/Μοσχοπολιτικά
Παιδεία Έκθεσις από Εκπαιδευτικής και Εθνικής επόψεως Περιφερειών Πρεμετής και Λιασκοβικίου
Πελασγικά
Σελασφόρος, Καταστατικός χάρτης και άλλα ατομικά μου
Σκενδέρβεης
Στοραίτης Δημ., Δημ. Στοραΐτου ιατρού Ιλλυριοί - Πελασγοί - Έλληνες
Τούρτουλης Μιχ., Ιατρός εν Καίρω και αντιβασιλεύς εν Αλβανία
Φουρτζής Διονύσιος
Χαρακτήρ Αλβανών
Χοταχόβα
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Αλβανική Εκκλησία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28698
Link: Φάκελος 60
Appears in Collections:Αλβανική Εκκλησία

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ .pdf45.61 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28698
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.