Η επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον πόνο (Master thesis)

Κανέλλου, Βασιλική


Alternative title / Subtitle: συστηματική ανασκόπηση
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Πόνος
Keywords: Πόνος,Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28695
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28695
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.