Ο πόνος στα νεφρικά νοσήματα (Master thesis)

Καλαϊτζίδης, Ρήγας


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Πόνος
Keywords: Πόνος,Νεφρικά νοσήματα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28694
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΡΗΓΑΣ 2015.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28694
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.