Μηναίων διόρθωσις λειτουργικών βιβλίων και κοντάκια 1.19 (Dataset)

Κουρίλας, Ευλόγιος


Alternative title / Subtitle: Πρόλογος της δημοσιευθείσης πραγματείας: Αι εν τη ορθοδόξω εκκλησία απόπειραι προς διόρθωσιν των εκκλ. λειτουργικών βιβλίων
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Λειτουργικά
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28690
Link: Φάκελος 73
Appears in Collections:Λειτουργικά

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.19.pdf31.57 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28690
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.