Λαυριώτικα (Dataset)

Ευλόγιος, Κουρίλας


Alternative title / Subtitle: Λαυριώτικα, κοινόβιον
Αδελφατάρια Μονής Λαύρας
Θεοδώρητος προηγούμενος Λαυριώτης ο Κοδικογράφος
Μετόχια Λαύρας κτηματολόγια
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Λαυριώτικα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28679
Link: Φάκελος 35
Appears in Collections:Λαυριώτικα
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28679
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.