Η πολιτική της Ελλάδος και η επανάστασις του 1878: εν Μακεδονία Ηπείρω και Θεσσαλία μετά εικονογραφιών υπό Μιλτιάδου Δ. Σεϊζάνη (Book)

Σεϊζάνης, Μιλτιάδης Δ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Επανάσταση,Μακεδονία,Ελλάδα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28501
Link: ΒΚ Σ50
Publisher: Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου της Αθηναϊδος, 1878
Appears in Collections:Παλαίτυπα Βιβλία

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK Σ50.pdf21.02 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28501
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.