Ιστορία της ορθοδόξου εκκλησίας της Κύπρου κατά μετάφρασιν και συμπλήρωσιν Χαριλάου Ι. Παπαιωάννου: Ιστορία της κυπριακής εκκλησίας απ'αρχής μέχρι της αγγλικής κατοχής του 1878, Τόμ.1 (Book)

Χάκκεττ, Ιωάννης


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Κύπρος,Εκκλησία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28500
Link: ΒΚ Χ64
Publisher: Εν Αθήναις : Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, 1923
Appears in Collections:Παλαίτυπα Βιβλία

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK X6A.pdf15.67 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28500
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.