Επιπολασμός ανεξήγητης χρόνιας κόπωσης στον ελληνικό πληθυσμό (Master thesis)

Τσοχαντάρη, Αλίκη


Σκοπός: Καμία έρευνα έως τώρα στην Ελλάδα δεν έχει αξιολογήσει τον επιπολασμό της χρόνιας κόπωσης χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού από την ελληνική επικράτεια τόσο των χερσαίων όσο και των νησιωτικών περιοχών. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης έρευνας καθώς και να εξάγει συμπεράσματα για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και την πιθανή συννοσηρότητα που σχετίζονται με το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (CFS). Μέθοδος: Δευτερογενής ανάλυση δεδομένων μελέτης που διεξήχθη μεταξύ 2009-2010 σε ένα εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα 4894 ατόμων που ζούσαν σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ελλάδα.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Κόπωση
Keywords: Χρόνια κόπωση,Ανεξήγητη χρόνια κόπωση,Chronic fatigue,Unexpained chronic fatigue
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28496
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ ΑΛΙΚΗ 2017.pdf768.78 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28496
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.