Νέος Ελληνομνήμων: τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα συντασσόμενον και εκδιδόμενον υπό Σπύρ. Π. Λάμπρου, τόμος 19, 2ο-3ο τεύχος

Δυοβουνιώτης, Κ. Ι./ Επιτροπή εκδόσεως των κατάλοιπων Σπυρίδωνος Λάμπρου


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ελληνικά περιοδικά - Ευρετήρια
Issue Date: 30-Sep-1925
Publisher: Αθήνησιν : Εκ του Τυπογραφείου quot;Ο Φοίνιξquot;
Description: Η δημοσίευση διεκόπη από τον Απρ. 1917 εώς τον Απρ. 1920
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/2848
Appears in Collections:Νέος Ελληνομνήμων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf9.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/2848
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.