Αντιλήψεις και στάσεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη χρήση ποδηλάτου (Master thesis)

Μπαλτούμα, Φωτεινή


The need to preserve and improve urban quality of life and the quality of the environment has raised the issue of transport, in particular the issue of promoting environmentally-friendly modes of transport such as cycling. Although the bicycle is the only means of transport that man has been using autonomously since a very young age, there are not many adults who use it on a daily basis. This paper examines the perceptions of future teachers about the bicycle as a means of transport, the factors that encourage or discourage them to use the bicycle and the role of education in encouraging its use. Findings indicate that a minimum percentage of participants use the bicycle as a means of transport. They perceive the bike as a flexible, enjoyable and economical vehicle, with health / environmental benefits, but not particularly safe. It has also shown that the main factors influencing the use of bike are the cost / effort / time, the climate / weather, the quality and infrastructure of the road network, the road network form and landscape. Finally, in the context of education, at school and university level, many interesting actions have been proposed to encourage the use of bicycle. The results of this research can contribute to the launch of a sustainable university, a sustainable school and, by extension, a sustainable society.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Ποδήλατα
Εκπαιδευτικοί -- Αντιλήψεις
Keywords: Παράγοντες,Αντιλήψεις / Στάσεις,Αειφόρος κινητικότητα,Ποδήλατο,Factors,Perception / attitudes,Sustainable mobility,Bicycle
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28178
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2017.pdf2.84 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28178
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.