Διερεύνηση διδασκαλίας βασικών εννοιών της φυσικής του ατομικού πυρήνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εικονικά και πραγματικά πειράματα (Master thesis)

Αντωνίου, Πολυξένη


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΑντωνίου, Πολυξένηel
dc.date.accessioned2017-10-05T08:54:07Z-
dc.date.available2017-10-05T08:54:07Z-
dc.identifier.urihttp://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28176-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΑτομικός πυρήναςel
dc.subjectΠείραμα (εικονικό και πραγματικό)el
dc.subjectΑκτίνες - Χel
dc.subjectΘεωρίες μαθησηςel
dc.subjectXRFen
dc.subjectXraysen
dc.titleΔιερεύνηση διδασκαλίας βασικών εννοιών της φυσικής του ατομικού πυρήνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εικονικά και πραγματικά πειράματαel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΦυσική -- Πειράματαel
heal.dateAvailable2017-10-05T08:55:07Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικήςel
heal.publicationDate2016-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία : σ. 80-83el
heal.abstractΣκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των πραγματικών και εικονικών πειραμάτων επίδειξης κατά τη διδασκαλία των βασικών εννοιών Ατομικής και Πυρηνικής φυσικής στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα των μαθητών της Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας. Η επίτευξή του γίνεται με τη χρήση κυρίως πραγματικού πειράματος τεχνικής φθορισμού ακτίνων−Χ. Όπως γνωρίζουμε, γενικά, το πραγματικό πείραμα στη φυσική είναι πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του διδάσκοντα καθηγητή, τόσο για τη βαθύτερη κατανόηση των ανωτέρω εννοιών, όσο και για την ποιοτικότερη αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων της φυσικής. Ένας από τους κύριους στόχους της εργασίας είναι η ένταξη του πραγματικού πειράματος επίδειξης στη διδασκαλία του κεφαλαίου της Ατομικής και Πυρηνικής φυσικής στο Λυκείο, επειδή, ως επί το πλείστον, για το κεφάλαιο αυτό η παραδοσιακή διδασκαλία δεν λειτουργεί αποτελεσματικά για το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών. Ακόμη και σε αυτή την ηλικία οι αντιλήψεις των μαθητών για τις βασικές έννοιες της φυσικής, δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο των επιστημονικών γνώσεών τους (επίπεδο Β΄ Λυκείου). Στην παρούσα εργασία, μέσα από μία βιβλιογραφική έρευνα εκτιμάται ο σύγχρονος ρόλος του σχολείου ως θεσμού παροχής μάθησης στις φυσικές επιστήμες και ιδιαίτερα στις έννοιες της φυσικής του ατόμου και του πυρήνα του. Επικεντρωθήκαμε στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών που σχετίζονται με το άτομο, και των μοντέλων του ατόμου που διατυπώθηκαν στο πέρασμα των χρόνων. Στο πειραματικό μέρος της παρούσας Διπλωματικής εκτελέστηκε το πείραμα τεχνικής φθορισμού των ακτίνων−Χ (XRF) μία σειρά διαφόρων δειγμάτων (πραγματικό πείραμα, με την τυπική πειραματική διάταξη XRF καθώς και με φορητή συσκευή). Επιπλέον, έγιναν πειράματα επίδειξης, χρησιμοποιώντας τη φορητή συσκευή XRF, σε μαθητές Λυκείου της Αθήνας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής των στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο τέλος, αναλύθηκαν τα φασμάτα φθορισμού που προέκυψαν από τα διάφορα δείγματα (μονοστοιχειακά και σύνθετα υλικά) με στόχο τη συζήτηση όλων των αναφερθέντων εννοιών. Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα και προτείνεται, ως διδακτική παρέμβαση στη διδασκαλία του Λυκείου, η χρήση τέτοιων πειραμάτων ως πειραμάτων επίδειξης στα κέντρα ΕΚΦΕ, καθώς και στα σχολικά εργαστήρια όταν και όπου αυτό είναι εφικτό.el
heal.advisorNameΚοσμάς, Θεοχάρηςel
heal.committeeMemberNameΚοσμάς, Θεοχάρηςel
heal.committeeMemberNameΑσλάνογλου, Ξενοφώνel
heal.committeeMemberNameΚώτσης, Κωνσταντίνοςel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικήςel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages83 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28176
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.