Πρώιμη ανάγνωση (Master thesis)

Στρουμπίνη, Αναστασία


The present thesis is a single case study which analyses an in depth description of the precocious reading ability of a young child. Precocious readers are those who have learned to read, all by themselves, without being taught, in unusually early ages. It is proved that the acquisition of reading ability and its components is a combination of children’s actions and family’s behavior as well as social interactions. The study describes the child’s personal characteristics, the family background where emergent literacy appeared, the child’s social behavior and special skills which refer to higher mental functionality, or giftedness. The study has a two – pronged aim: First, the study aims to contribute to the designation of precocious readers as children with special educational needs and second, to motivate all of us, parents and teachers, in order to adopt new teaching practices that can help these advanced kids to develop normally and to exploit their potentials much further.
Alternative title / Subtitle: μελέτη περίπτωσης παιδιού
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Ανάγνωση (Πρώιμη παιδική ηλικία)
Keywords: Πρώιμη ανάγνωση,Πρώιμος γραμματισμός,Υψηλή νοητική λειτουργικότητα,Χαρισματικότητα,Ειδική εκπαίδευση,Ρόλος οικογένειας,Precocious reading ability,Early literacy,Higher mental functionality,Giftedness,Special education,The role of the family
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28173
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΣΤΡΟΥΜΠΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2017.pdf3.05 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28173
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.