Η θεωρία του νου στην ενήλικη ζωή (Master thesis)

Δαρδαμάνη, Αικατερίνη Κ.


The aim of this research was to investigate the association between Theory of Mind (ToM) and personality dimensions in a sample of adults. 129 adults, 67 women and 62 men (M= 20.78 years) participated in the research. Participants’ personality was examined with the NEO-Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R) and with other standardized scales examining its dimensions. Theory of Mind was examined with standardized adult tests (Reading the Mind in the Eyes et al.) along with the Psychological Mindedness Scale. Research outcomes suggest that there exist no significant differences between participants’ performance in ToM tasks and personality, but only between a particular dimension, introversion-extroversion, and participants’ performance in the Psychological Mindedness Scale. Results showed that gender and age had no impact upon participants’ specific personality dimensions and ToM abilities. Restrictions of this research are debated and future directions in this area are suggested.
Alternative title / Subtitle: συνδέσεις με την προσωπικότητα
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Προσωπικότητα
Keywords: Θεωρία του νου,Εσωστρέφεια,Εξωστρέφεια,Προσωπικότητα,Theory of mind,Introversion,Εxtroversion,Personality
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28172
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ. 2017.pdf469.43 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28172
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.