Το δραματικό σώμα ως κυρίαρχη μορφή γλωσσικής έκφρασης στο θέατρο και στη διδασκαλία (Master thesis)

Δάλλα, Χριστίνα


This research deals with the use of the dramatic body in the educational process through a body expression program, which was implemented in Secondary Education students. The position that body has in society, theater and in the classroom, as one of the main forms of linguistic expression and non-verbal communication, has prompted us to look at its involvement in teaching through theatrical game. The reason for this research was the view that theater can contribute in a different and more efficient way to the teaching of the lessons, but also to the performance of the students in school and in their personality. At the same time, through the literature, we have identified that the body plays a key role in the educational process, transferring non-verbal messages and being a dynamic tool of linguistic expression that has a leading position in the Theater. Thus, body and theater were combined in a body expression program, which, through the theatrical game and particular the Technique of dynamic images, is attempted to highlight the importance of the theater and the body in the educational process, the relationship that students have with the latter, to change attitudes and perceptions for body and theater, as well as the benefits and potential of the program in teaching.
Alternative title / Subtitle: η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω του θεατρικού παιχνιδιού με την τεχνική των δυναμικών εικόνων
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Subject classification: Θεατρικό παιχνίδι
Keywords: Δραματικό σώμα,Θεατρικό παιχνίδι,Δυναμικές εικόνες,Μορφές γλωσσικής έκφρασης,Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,Dramatic body,Theatrical game,Dynamic images,Forms of language expression,Secondary education
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28166
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΔΑΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2017.pdf4.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28166
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.