Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική αξιολογήση βιοσυζευγμάτων Γεμσιταβίνης για εκλεκτική στόχευση καρκινικών κυττάρων (Master thesis)

Βρεττός, Ειρηναίος


Peptide-Drug conjugates have accumulated a tremendous much interest over the past few years as effective therapeutics for cancer, due to the selectivity and targeting that can provide. This thesis was based on this concept, where the rational design, synthesis and biological evaluation of relevant bioconjugates took place. Specifically, we synthesized and evaluated bioconjugates containing as the cytotoxic agent the well-known anti-cancer drug Gemcitabine and as a targeting agent either a peptide analogue of Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) that binds selectively to the GnRHR or a peptide (HER2-BP1) that binds to the Epidermal Growth Factor Receptor HER2. These conjugates were evaluated for their cytotoxicity in different cancer cell lines, their human plasma stability and the release of gemcitabine from the bioconjugate. Also, the synthesis of the labeled peptide analogues of GnRH and HER2-BP1 with the 5(6) -carboxyfluorescein dye was conducted and evaluated their cell uptake by various cancer cell lines utilizing flow cytometry and confocal microscopy.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Subject classification: Πεπτίδια
Keywords: Φάρμακα,Στόχευση,Πεπτίδιο,Σύζευγμα,Drug,Targeting,Peptide,Conjugate
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28111
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 2017.pdf4.37 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28111
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.