Κοινωνικές διαστάσεις της σχολικής βίας (Master thesis)

Αγγελόπουλος, Πέτρος Δ.


Alternative title / Subtitle: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Subject classification: Σχολική βία -- Ελλάδα
Keywords: Σχολική βία,Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,Σχολικός εκφοβισμός,Κοινωνικοί παράγοντες,School violence,Primary teachers,Bulling,Social factors
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28108
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ. 2017.pdf3.14 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28108
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.