Οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη δυτική Θεσσαλία από τα τέλη του 18ου αιώνα ως το 1821 (Master thesis)

Γιαννούχου, Ευγενία Α.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Θεσσαλία -- Οικονομικές συνθήκες
Keywords: Οικονομία,Κοινωνία,Δυτική Θεσσαλια,Αλή πασάς,Economy,Society,West Thessaly,Ali pasas
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28106
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Α. 2017.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28106
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.