Η περίοδος των μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική αυτοκρατορία (Master thesis)

Καρακούση, Παρασκευή-Γραμματούλα


Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι μετασχηματισμοί σε ιδεολογικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο όπως και οι αλλαγές στους θεσμούς στην περιοχή της Θράκης κατά τη διάρκεια της περιόδου των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Εξετάζονται οι μεταρρυθμίσεις στην περιοχή της Θράκης ως προς την εθνική σύνθεση του πληθυσμού, την αγροτική οικονομία, την αστική τάξη, το εμπόριο και τη βιοτεχνία. Παρουσιάζεται η δημιουργία του Δεδέαγατς ως παράδειγμα των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων στην αστικοποίηση, η διαμάχη των Βουλγάρων της περιοχής με το Πατριαρχείο και η εκπαίδευση κυρίως στην περιοχή της Αδριανούπολης.
Alternative title / Subtitle: η περίπτωση της Θράκης
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Οθωμανική Αυτοκρατορία
Keywords: Μεταρρυθμίσεις Τανζιμάτ,Οθωμανική Αυτοκρατορία,Θράκη,Αδριανούπολη,Εντιρνέ,Δεδέαγατς,Αλεξανδρούπολη,Εκπαίδευση,Φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Αδριανούπολης,Αστικοποίηση,Εκκοσμίκευση,Χάττι Χουμαγιούν,Μιλλέτ
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28104
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ 2017.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28104
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.