Η νεοελληνική λογοτεχνία και ο ρόλος της στην ιστορική συνειδητοποίηση των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Master thesis)

Σταύρου, Αικατερίνη


Literary historical texts have the potential to be used as narratives of historical sources and to create historical consciousness for children with special learning difficulties, as the validity of narrative at the level of theory is also a consequence in the level of didactic act. The purpose of the present study is to attempt to examine the relationship of Modern Greek literature to the formation of the historical consciousness of children with special learning 131 difficulties. The result of this theoretical study is a teaching example of an approach to historical knowledge for both preschool children and primary school children with special learning difficulties. The text that we use is ηthe Plati Potami of Yannis Berati, as a narrative-testimony that unfolds almost parallel to the historical events. In conclusion, the historical consciousness is shaped by its literary transformation, which leads to the understanding of human nature. Children with special learning difficulties can become members of the cultural product, as through the literary text, (excerpt or whole), there is the flexibility and the possibility to be able to initiate in the secrets of narration but also to deepen the historical knowledge.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Subject classification: Ιστορικό μυθιστόρημα, Νεοελληνικό
Keywords: Ιστορικό νεοελληνικό μυθιστόρημα,Ιστορική συνείδηση,Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,Διδακτικό παραδειγμα,Historical modern greek novel,Historical consciousness,Special learning difficulties,Teaching example
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28100
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2017.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28100
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.