Η έμφυλη διάσταση της περιγραφής των νηπίων από το διδακτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων (Master thesis)

Δρακοπούλου, Αγγελική


Alternative title / Subtitle: μια έρευνα στην περιοχή των Ιωαννίνων
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Subject classification: Ταυτότητα φύλου
Keywords: Διαμόρφωση ταυτότητας φίλου,Στερεότυπα φύλου,Στερεότυπα φύλου στο νηπιαγωγείο,Gender identity,Gender stereotypes,Gender stereotypes in kinder-garden
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28094
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2017.pdf924.57 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28094
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.