Αναγνωστικά και κοινωνικοποίηση (Master thesis)

Σίμα, Ηλιάνα


The purpose of this study is the comparative analysis of the value system which characterizes the Greek language textbooks of the 5th and 6th grade in primary schools between 1975 and 1985. Studying the respective bibliography and having as a starting point the acceptance that the textbooks transfer not only knowledge but also values and attitudes, the present paper detect the values and the ideas that were promoted by the textbooks and contribute to children's socialization. The methodological issue approach was conducted by using the context analysis method. the main categories were: nation and state, religion, family and employment. for the data analysis was taken into consideration the historical, social and educational background in which the textbooks were authored. the present study, also, followed the historical method. To sum up, the textbooks after the political changeover transfer, to a great extend, same values. especially the textbooks of 1975 and 1979 seem to carry almost the same values. the textbooks of 1985, on the other hand, seem to carry values that were absent in the previous textbooks and at the same time some of the values were presented in a different way. the most basic values which seem to be maintained and reproduced are those of love for the country and family, the industirousness and the religious values.
Alternative title / Subtitle: οι αλλαγές του αξιακού συστήματος στα αναγνωστικά της Ε' και ΣΤ' δημοτικού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1975-1985
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Subject classification: Σχολικά εγχειρίδια
Keywords: Αξίες,Αξιακό σύστημα,Σχολικά εγχειρίδια,Αναγνωστικά,Γλωσσικό μάθημα,Κοινωνικοποίηση,Εκπαίδευση,Μεταπολίτευση,Values,Value system,Textbooks,Greek language,Socialization,Education,Political changeover
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28093
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΣΙΜΑ ΗΛΙΑΝΑ 2017.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28093
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.