Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Master thesis)

Τσίτου, Ελευθερία


Alternative title / Subtitle: απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανίχνευση και την παιδαγωγική τους διαχείριση
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Subject classification: Μαθησιακές δυσκολίες
Keywords: Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,Ανίχνευση,Παιδαγωγική διαχείρηση
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28091
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΤΣΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2017.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28091
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.