Εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για τη μείωση του άγχους και την αύξηση του ευ ζην με τη χρήση του χιούμορ μαθητών δημοτικού (Master thesis)

Παναγιωτίδου, Αθανασία


The purpose of the present master thesis was the implementation and evaluation of a psychoeducational eight season program, which was designed in order to achieve the reduction of anxiety and the increasement of well-being with the use of humor in 10 to 12- year-old primary school children. Our survey involved 87 children, separated in two groups, intervention group (n=39) and control group (n=48). Students in both groups completed before and after the application of the program the Children’sManifestAnxietyScaleRevised (CMAS-R), the StirlingChildren’sWell–beingScale (SCWBS), the MultidimensionalSenseofHumorScaleforSchool–AgedChildren (MSHSC) and the DepressionInventory (CDI). The results showed that although the children of the intervention group indicated ostensibly higher levels of anxiety at the end of the program, they showed increasement in well-being and sense of humor compared to the children of the control group, where there were no statistically significant differences. Overall, the research findings support the efficacy of the program in the increasement of childrens’ well-being with the use of humor.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Άγχος
Ευ ζην
Χιούμορ
Keywords: Άγχος,Ευ ζην,Χιούμορ,Xρήση χιούμορ,Παιδιά δημοτικού,Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες,Anxiety,Well-being,Humor,Use of humor,Primary School children,Psychoeducational groups
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28084
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2017.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28084
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.