Συστηματική ανασκόπηση των εργαλείων αξιολόγησης πόνου σε ηλικιωμένους με άνοια (Master thesis)

Γκλεζάκου, Ιωσηφίνα


Background: The incidence of pain among the elderly, as well as the incidence of dementia keeps rising. Detection and evaluation of pain is a necessary requirement for treatment. Self-report of pain is not adequate for patients with dementia. As a result, the need for alternative assessment tools is imperative. Type of study: Systematic review. Purpose: To study, describe and evaluate current behavioral assessment tools for the demented elderly. Methods: A search of the literature, from 1977 to 2007, in Greek and English within the Pubmed data base. The search focused on: pain, dementia and assessment of pain. Studies that met certain criteria were selected. Results: A total of 8 studies were selected, which corresponded to 7 assessment tools. These tools are: CNPI, PACSLAC, revised PACSLAC, PAINE, NOPPAIN, CPAT and MOBID. Most of them achieved moderate scores in the evaluation of psychometric qualities that is reliability and validity. Conclusion: There is need for further development, as well as testing of their psychometric qualities. First a basic level of reliability and validity needs to be established in order to apply them to clinical use. For this purpose, better methodologically planned studies are required. The question on which is the most appropriate behavioral tool cannot yet be answered.
Alternative title / Subtitle: συμπεριφορικά εργαλεία παρατήρησης
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Άνοια
Keywords: Πόνος,Άνοια,Γνωσιακή διαταραχή,Συμπεριφορικά εργαλεία,Αξιολόγηση πόνου,Μέτρηση πόνου,Pain,Dementia,Elderly,Assessment tool,Evaluation
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27945
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ 2007.pdf543.44 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27945
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.