Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Master thesis)

Δεδικούση, Σταματία


Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης επανέκθεσης των μόνιμων συλλογών του Λαογραφικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η πρόταση στοχεύει στη βελτίωση και μουσειολογική επικαιροποίηση της συλλογής και συνδέεται με την επιδίωξη του Τομέα Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας να καταστήσει το πανεπιστημιακό μουσείο σύγχρονο χώρο έκθεσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η πρόταση αποτελείται από δύο μελέτες, τη μουσειολογική και τη μουσειογραφική. Η μουσειολογική μελέτη συνιστά τον νοηματικό σχεδιασμό της έκθεσης, ενώ η μουσειογραφική αφορά στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την οργάνωση των εκθεσιακών ενοτήτων στον διαθέσιμο χώρο του μουσείου. Εκκινώντας από τα αντικείμενα των συλλογών και αξιοποιώντας τη σύγχρονη θεωρία της κοινωνικής λαογραφίας και ανθρωπολογίας, καθώς και τη σχετική με τη θεματολογία της έκθεσης επιστημονική έρευνα, η εκθεσιακή αφήγηση δομείται πάνω στους άξονες της εργασίας, της οικιακής ζωής και του κοινωνικού μετασχηματισμού στην περιοχή της Ηπείρου γενικά αλλά και της πόλης των Ιωαννίνων, ειδικότερα. Το νήμα της αφήγησης ξετυλίγεται μέσα από την ανάπτυξη τεσσάρων διαδοχικών ενοτήτων: ‘Η πόλη με τα χίλια αργαστήρια...’, ‘Ο κόσμος της υπαίθρου …ασχολείται με πολλά’, ‘Μέσα στο σπίτι…’ και ‘Η οικονομία αλλάζει …μαζί και τα ρούχα …μαζί και το σπίτι’. Η ερμηνευτική προσέγγιση του προβιομηχανικού κόσμου της Ηπείρου γίνεται μέσα από την αξιοποίηση φωτογραφικών απεικονίσεων, προφορικών μαρτυριών, αρχειακών και λογοτεχνικών πηγών. Το εποπτικό υλικό, κατανεμημένο ανά υποενότητες, παρατίθεται στο τέλος κάθε εκθεσιακής ενότητας. Ο μουσειογραφικός σχεδιασμός, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του διαθέσιμου χώρου, στοχεύει στη δημιουργία ενός ζωντανού μωσαϊκού πληροφοριών, εικόνων, μηνυμάτων, σκέψεων και συναισθημάτων. Ο στόχος επιτυγχάνεται με τη χρήση και συνέργεια συμβατικών μέσων επικοινωνίας, σκηνικών αναπαραστάσεων αλλά και ψηφιακών πολυμεσικών εφαρμογών σε μια έκθεση που φέρνει τα κοινωνικά υποκείμενα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Alternative title / Subtitle: μουσειολογική και μουσειογραφική πρόταση επανέκθεσης των μόνιμων συλλογών του
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Subject classification: Λαογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων -- Κατάλογοι
Keywords: Λαογραφικό Μουσείο,Μουσειολόγια,Μουσειογραφία,Παραδοσιακή κοινωνία,Folklore Museum,Museology,Museography,Traditional community
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27899
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΔΕΔΙΚΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2017.pdf79.66 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27899
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.