Η αρχαιολογική κληρονομιά των Ιωαννίνων και το κοινό της πόλης (Master thesis)

Κίγκα, Σοφία


Οι μουσειακές σπουδές τα τελευταία χρόνια έχουν στραφεί προς το κοινό και τις ανάγκες του. Παράλληλα οι σύγχρονες αρχαιολογικές και ανθρωπολογικές σπουδές έχουν αναδείξει την κοινωνική σημασία του υλικού πολιτισμού, στρέφοντας το ενδιαφέρον στους τρόπους οικειοποίησης της αρχαιότητας και των αρχαιολογικών μουσείων και από το ευρύ κοινό. Η προσέγγιση και ανάλυση αυτών των οικειοποιήσεων, η οποία εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Αρχαιολογίας, μπορεί να φέρει στο φως τόσο τις αδυναμίες και προβληματικές της πολυσχιδούς σχέσης κοινού και μουσείου, όσο και τις δυνατότητες και προοπτικές βελτίωσής της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η παρούσα εργασία, η οποία θέτοντας στο επίκεντρο της μελέτης της τους κατοίκους της πόλης των Ιωαννίνων, διερευνά τη σχέση τους με το τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο και με την -κατά τη γνώμη τους σημαίνουσα-- τοπική αρχαιολογική κληρονομιά. Η «χαρτογράφηση» της σχέσης αυτής έγινε μέσα από τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας κοινού. Σημαντικά εργαλεία αποτέλεσαν η αποτύπωση της επισκεψιμότητας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, των χαρακτηριστικών των επισκεπτών και των μη-επισκεπτών του, των κινήτρων της μουσειακής επίσκεψης, καθώς και των παραγόντων εκείνων που μετατρέπουν τα μουσεία σε μέρη μη ελκυστικά για μια μερίδα του κοινού, παράγοντες που σχετίζονται κυρίως με στερεοτυπικές εικόνες και αντιλήψεις για το ρόλο και το θεσμό των μουσείων. Η έρευνα πλαισιώνεται από την συνεξέταση της επιμέρους σχέσης του κοινού με μνημεία και χώρους της αρχαιολογικής κληρονομιάς στην περιοχή των Ιωαννίνων, αφορμή για την οποία στάθηκαν τα ποσοτικά δεδομένα την έρευνας. Τέλος, τα δεδομένα της έρευνας υπαγορεύουν τρόπους για την άρση των ανασταλτικών παραγόντων που χαρακτηρίζουν τη σχέση κοινού και μουσείου, στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού ρόλου και χαρακτήρα της Δημόσιας Αρχαιολογίας.
Alternative title / Subtitle: μία έρευνα κοινού
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Καλών Τεχνών. Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Subject classification: Μουσεία -- Ελλάδα -- Ήπειρος
Keywords: Αρχαιολογική κληρονομιά,Ιωάννινα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27830
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΙΓΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 2016.pdf8.25 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27830
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.