Ακτινοβολια Hawking πολυδιάστατων μελανών οπών (Doctoral thesis)

Ευθυμίου, Ορέστης


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27173
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Δ.Δ.-Ευθυμίου Ορέστης.pdf7.63 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27173
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.