Επίδραση της διατροφής στον μεταβολισμό του ασβεστίου και φωσφόρου στο πλάσμα και τα ερυθρά αιμοσφαίρια πρόωρων και τελειομηνών νεογνών, προβληματικών και φυσιολογικών (Doctoral thesis)

Χολέβας, Βασίλειος Ι

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Ιατρικής
Keywords: Νεογνά,Ασθένειες,Διατροφή
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26902
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.2984
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Δ.Δ.ΧΟΛΕΒΑΣ Β.Ι.pdf3.37 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26902
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.