Κοινωνία της γνώσης και διεύρυνση της συμμετοχής στην Ανώτατη Εκπαίδευση: αναβάθμιση δεξιοτήτων ή υποβάθμιση πτυχίων; (Book chapter)

Σιάνου-Κύργιου, Ελένη


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: Κοινωνία,Εκπαίδευση
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26677
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Book name: Κοινωνία της γνώσης: ιδεολογία και πραγματικότητα
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Κλειστές)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26677
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.