Τάσεις στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών (Book chapter)

Σιάνου, Ελένη/ Μαυρογιώργος, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: Εκπαίδευση
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26667
Publisher: Παπαζήσης
Book name: Το Πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Κλειστές)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26667
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.