Επαγγελματισμός και φύλο: το παράδειγμα των εκπαιδευτικών (Book chapter)

Σιάνου, Ελένη


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: Εκπαίδευση
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26663
Publisher: Βάνιας
Book name: Εκπαίδευση και φύλο: ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Κλειστές)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26663
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.