Οι συνέπειες από την κυριαρχία της τυποποιημένης διδασκαλίας και την υποβάθμιση της παιδευτικής λειτουργίας του σχολείου (Book chapter)

Κωνσταντίνου, Χ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26659
Publisher: Πεδίο
Book name: -
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Κλειστές)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26659
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.