Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση: από το φορμαλισμό των ίσων ευκαιριών στον ανταγωνιστικό ατομικισμό της ελεύθερης αγοράς (Book chapter)

Σιάνου, Ελένη


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Φιλοσοφική Σχολή.Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Keywords: Εκπαίδευση
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26657
Publisher: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Book name: Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Κλειστές)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26657
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.