Εισαγωγή στη σχολική παιδαγωγική (Book chapter)

Κωνσταντίνου, Χ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26647
Publisher: Γρηγόρης
Book name: Εισαγωγή στις επιστήμες αγωγής
Appears in Collections:Μονογραφίες ( Κλειστές)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Εισαγωγή στη σχολική παιδαγωγική.pdf481.87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26647
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.