Το Ζαγόρι και η γυναίκα της Πίνδου: εικόνες από την εποποιία του 1940: 29 Οκτώβρη-15 Νοέμβρη (Book)

Λαζαρίδης, Κώστας Π.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Subject classification: Πίνδος Οροσειρά
Ζαγόρι
Ιστορία
Keywords: Ζαγόρι,Ιστορία,Ήπειρος
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26298
Link: 949.53 ΛΑΖ
Publisher: -
Appears in Collections:Εκδόσεις για την Ήπειρο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
949.53 ΛΑΖ.pdf4.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26298
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.