Εναλλακτικές διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών: μία τάξη φυλετικά διαχωρισμένη (Jane Elliott) (Conference presentation)

Στεργίου, Λήδα/ Μπάρος, Βασίλειος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26226
Appears in Collections:Ομιλίες σε Συνέδριο
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26226
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.