Πρότυπη αγροτοπτηνοτροφική μονάδα ορνιθίων ελευθέρας βοσκής και παραγωγή βιολογικών ζωοτρόφων (Master thesis)

Παναγιωτίδης, Αναστάσιος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Σχολή Θετικών Επιστημών.Τμήμα Χημείας
Keywords: Όρνιθες ελευθέρας βοσκής
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26194
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Α.pdf6.56 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26194
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.