Πρακτικά Συνεδρίου : Η Συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Ζαγορίου, συνεδριακό Κέντρο Άνω Πεδινών, Άνω Πεδινά Ζαγορίου, 20 Ιουλίου 2013,Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (Book)

Καλιαμπάκος, Δημήτρης


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Keywords: Ζαγόρι,Συνέδρια,Ιστορία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26167
Link: 949.53 ΕΘΝ
Publisher: -
Appears in Collections:Εκδόσεις για την Ήπειρο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
949.53 ΕΘΝ.pdf21.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26167
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.