Διαφήμιση και ένδυμα (Bachelor thesis)

Καλογεράς, Νικόλαος/ Σουφλέρη, Ευαγγελία


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: Διαφήμιση,Ενδυμασία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26015
Appears in Collections:Φοιτητικές Εργασίες
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/26015
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.