Μνήμες κατοχής (Book)

Schminck-Gustavus, Christoph U./ Τορόση, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: Ήπειρος,Ιστορία,Κατοχή, 1940-1944
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25997
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.5088
Link: 949.53 SCH
Publisher: Ισνάφι
Appears in Collections:Εκδόσεις για την Ήπειρο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
949.53 SCH τ.1.pdf10.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
949.53 SCH τ.2.pdf25.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
949.53 SCH τ.3.pdf16.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25997
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.