Θεοπνευστία (Book)

Κουρίλας, Ευλόγιος Λαυριώτης


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚουρίλας, Ευλόγιος Λαυριώτηςel
dc.date.accessioned2015-12-08T10:14:50Z-
dc.date.available2015-12-08T10:14:50Z-
dc.identifier.urihttp://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25966-
dc.rightsDefault License-
dc.subject-el
dc.titleΘεοπνευστίαel
heal.typebook-
heal.type.enBooken
heal.type.elΒιβλίο/Μονογραφίαel
heal.generalDescriptionΧειρόγραφος Κώδικας Βιβλιοθήκης Ευλόγιου Κουρίλα. Σημείωση του Ευλόγιου Κουρίλα "Εδημοσιεύθη μέρος μόνον εν ταις Αλβανικαί μελέταις". Περί της Θεοπνευστίας των αγίων Γραφών θείον και ανθρώπινων εν αυτοίς στοιχείον Ευρετήριο φφ. 1-192. Η Θεοπνευστία επί τη βάσει των πηγών, συλλογή πληροφοριών σε αλφαβητική σειρά για συγγραφή ομότιτλης μελέτης φφ. 20 κ.ε.-
heal.identifier.secondaryΚωδ. ΒΚ 22-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων.el
heal.publicationDate9999-
heal.bibliographicCitation--
heal.numberOfPages20 σ.-
heal.publisher--
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Κώδικες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
κωδ. ΒΚ22.pdf46.4 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25966
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.