Παραδοσιακός κυλινδρόμυλος στον Πλάτανο Ημαθίας (Bachelor thesis)

Θωμαδάκη, Λουκία


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: Τέχνη,Κυλινδρόμυλος
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25872
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Μάθημα: Παραδοσιακή λαϊκή τέχνη: τα έργα των χεριών
Περιέχει εικόνες
Item language: el
Item access scheme: campus
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Publication date: 2011
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: σ. 10
Advisor name: Βρέλλη- Ζάχου, Μαρίνα
Examining committee: -
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Publishing institution: uoi
Number of pages: 20 σ.
Appears in Collections:Φοιτητικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Π.Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25872
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.