Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απογραφήν 1881 (Book)

-


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Keywords: Τοπωνύμια,Ελλάδα,Ήπειρος,Θεσσαλία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25724
Link: 949.53 ΠΙΝ
Publisher: Βιβλιοπωλείο Διονύσιου Νότη Καραβία
Appears in Collections:Εκδόσεις για την Ήπειρο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
949.53 ΠΙΝ.pdf7.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25724
  This item is a favorite for 1 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.