Ο πόλεμος στον δυτικό ελλαδικό χώρο κατά τον ύστερο μεσαίωνα: 13ος-15ος αιώνας (Book)

Συγκέλλου, Ευστρατία


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Keywords: Ήπειρος,Ιστορία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25637
Link: 949.53 ΣΥΓ
Publisher: Εθνικό ϊδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Appears in Collections:Εκδόσεις για την Ήπειρο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
949.53 ΣΥΓ.pdf17.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25637
  This item is a favorite for 1 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.